gazdasági körforgás

  Tartalom-kapcsolat

A kifejezés: gazdasági körforgás

4 tartalmi kapcsolattal rendelkezik.

Számviteli rendszer

A Számvitel, mint rendszer interdiszciplináris bemutatása, más rendszerekkel való kapcsolata.

A mikrotartalom, mint gondolattérkép a számviteli rendszer bemeneti, és kimeneti tényezőit - mikro-, mezo-, és makroszinten -  is definiálja (alulról felfelé történő építkezéssel). Ebben a struktúrában a dokumentum vertikálisan és horizontálisan is értelmezhető.

Feltöltve

A jövedelem körforgása a gazdaságban

Jövedelem áramlása a gazdaságban

A makrogazdasági modell alapvető sajátosságai. Az aggregálás.

Mikroökonómia: a konkrét, egyedi vállalatok gazdálkodását vizsgálja.

Makroökonómia: az összes vállalatból álló aggregátumot vizsgálja.

Kettős aggregálást alkalmaz: - a gazdasági szereplőket ágazatokba tömöríti

    a termékeket termékcsoportokká összesíti.

Feltöltve

Környezeti nevelés rendszermodell (vízió)

Rendszerleírás
"Az ember gondolkodásmódját alapvetően határozza meg a nevelés és az őt körülvevő kulturális környezet. 
Ha a természetet szerető, tisztelő, az erőforrásokkal ésszerűen bánó, ennek fontosságát folyamatosan 
tudatosító közegben élünk, és gyermekeink a természettel kapcsolatos ismereteiket és tapasztalataikat 

Feltöltve