Szakképzés-pedagógiai Tudományos Közlemények 2021/2.

A Szakképzés-pedagógiai Tudományos Közlemények sorozat létrehozatalával eredeti célunk az volt, hogy fórumot teremtsünk  a szakmai képzés tudományos kérdésével foglalkozó írásoknak. Szerzőnk között a magasan minősített tudományos szakemberek mellett, számos kutatói pályájának első szakaszában lévő kolléga található, akik számára a publikálási lehetőség, mint műfaji kihívás is jelentős. Az első kötet ez év tavaszán történő előkészítése már egy olyan időszakban valósult meg, melyre a világjárvány hatással volt. Szűkültek a személyes találkozás és egyeztetési lehetőségei, s a szakmai fórumok, különösen a nagy létszámú konferenciák érthető okokból a virtuális terekbe kényszerültek. Ilyen körülmények  között  különösen fontos egy tudományos közleménysorozatot folyamatossá tenni, fenntartani.

 

 

 

Tartalom


Előszó – Benedek András


I. Pedagógusképzés
Horváth Kinga – Tóth Péter
Induktív gondolkodási képesség vizsgálata pedagógus hallgatók körében
Bacsa-Bán Anetta
Gondolatok – elméletek és mérések – a szakmai pedagógusok pályaelhagyásáról
Harangus Katalin
A szemléletváltás szükségessége a pedagógusképzésben: digitáliskompetencia-mérés


II. Makroelemzések
Kálmán Anikó – Pogátsnik Monika
Szakképzés helyzete a COVID-19 járványidőszak alatt és után, kitekintés
a hazai és nemzetközi térbe
Zachár László
Munkaerőpiaci aktivitás és iskolázottság
Vereckei Judit
Vezetők kiválasztása és fejlesztése a köznevelési rendszerben – kutatási
szempontok


III. Hallgatói vizsgálatok
Pletl Rita
Nyelvhasználati szokások és nyelvi tudatosság (Vizsgálat erdélyi magyar
tanárjelöltek körében)
Kanczné Nagy Katalin – Kattein-Pornói Rita
Szakmai tanárképzésre és szakoktató képzésre jelentkezett hallgatók
pedagógiai tartalmú narratíváinak elemzése
Darvay Sarolta – Fehér Zoltán – Nagy Melinda –Szenciová Iveta - Tóthová Tarová Éva –
Balázs Pál
A COVID-19 pandémia hatása a Selye János Egyetem hallgatóinak alvási
szokásaira, fizikai aktivitására


IV. Szakképzés - módszertan
Benedek András – Baranyai Előd –Sik Dávid
Új technológiák és eljárások a nevelési feladatok megvalósítása során
Bükki Eszter – Fehérvári Anikó
Oktatói együttműködés a szakképzésben
Manojlovics Heléna – Békefi Teodóra
A szabadulószoba pedagógiai-módszertani lehetőségei

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Műszaki Pedagógia Tanszék

ISSN: 2786-1856

Szerző
BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék - több szerző
A fájl letöltéséhez be kell jelentkezni.