A Mikropédia céljáról

Pár gondolat a Mikropédia létrejöttéről és céljáról...

A XXI. század szakképzése a szaktanárokkal és a szakképzést igénybe vevő tanulókkal egyetemben, korábban még soha nem tapasztalt kihívásokkal kell, hogy szembe nézzen. A felgyorsult technológiai fejlődés, az informatikai tudományok eredményeinek a hétköznapokban való megjelenésével, az automatizálás, a robotika és a mesterséges intelligencia (MI) napi eszköz használatban való térnyerésével a szakképzésbe belépők modern ismeretekkel való ellátását a klasszikus, tankönyvekre építő központosított tananyagok – már csak a szűkös tankönyv szerző kínálat és a relatíve hosszú tankönyv kiadási idő miatt is – már nem lesznek képesek biztosítani. A megoldást a tananyag fejlesztés és kínálat online elérésű decentralizálása, egyúttal a hagyományos tankönyvi források új típusú vizuális ismeretközlési megoldásokkal való kiegészítése jelentheti. Ezt a hármas kritériumot teljesíti a kutatócsoportunk által kifejlesztett, mikro-tartalmakra épülő, egyúttal a nyitott tananyag fejlesztési megoldásokat támogató közösségi rendszer szakképzésben való alkalmazása.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki  Pedagógia Tanszék mérnöktanár és közgazdász tanár hallgatói, valamint a kutatócsoporttal együttműködő partner iskolák által készített mikro-tartalmak számának a várható gyarapodása már az OCD kutatócsoporti munka kezdetétől felvetette egy olyan archiválási rendszer létrehozásának az igényét, amely a növekvő számú mikro-tartalmat a tárolási funkción túl dinamikus címkézéssel tartalmi-logikai kapcsolatba rendezi, egyúttal azokat meg is jelenti. Ugyanakkor a pontos, tartalmi összefüggés szerinti megjelenítéshez egy ilyen informatikai rendszer esetében a fejlett keresési és szűrési eszköztár integrálása is elengedhetetlen.

Az eredeti OCD koncepció kiterjesztésével egy olyan rendszer kialakítása tűnt célravezetőnek, amely a mikro-tartalmak nyitott létrehozásán túlmutatva, ezekhez a tanulási egységekhez való a hozzáférést is - az OCD gondolat szellemében – nyitott módon kezelje. A megoldást egy olyan közösségi platform kifejlesztése jelentette, amely révén a különféle külső prezentációs alkalmazásokkal létrehozott mikro-tartalmak tértől és időtől függetlenül szabadon közzétehetők, illetve a szakképzés szereplőivel megoszthatók. Az így publikált mikro-tartalmak a közzététel pillanatától bármely oktatási intézményben a szaktanári munkát támogatva tananyag elemként készen rendelkezésre állnak.

A mikro-tartalmak számának a növelésével a rendszer egy nyitott tananyag bázisként a szaktanárok által is fontosnak és korszerűnek tartott ismeretanyaggal láthatja el a szakképzés szereplőit. Ez a kívánalom a 4. ipari forradalom gyorsan változó technológiai környezetében aligha kerülhető meg.

A kép forrása: freepik.com